Spicuiri din Îndrumări pentru Taina Spovedaniei

Taina Sfintei Spovedanii este considerată de Sfinții Părinți ca al doilea botez, fiindcă prin Taina Mărturisirii ni se iartă păcatele săvârșite după botez și de la o spovedanie la alta. Harul pe care-l primim de fiecare dată când ne spovedim cu sinceritate și cu părere de rău pentru păcatele săvârșite slăbește în noi lucrarea păcatului

 • Fiecare om simte nevoia iertării păcatelor sale
 • Scopul Spovedaniei este ușurarea conștiinței de vinovăția păcatelor
 • Nimeni nu poate avea pace în suflet dacă are conștiința încărcată de păcate
 • Sentimentul de rușine pe care-l încercăm la spovedanie ne ajută la îndreptarea vieții pe calea credinței și a împlinirii poruncilor lui Dumnezeu
 • Păcatul este în primul rând o gândire sau o simțire greșită cu privire la relația noastră cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu semenii noștri
 • Cuvântul ”pocăință” înseamnă ”schimbarea minții”, adică modului de a gândi ”

MITROPOLITUL SERAFIM

Pentru a veni la Spovedanie este nevoie de:

 • Părere de rău
 • Dorință de îndreptare și vindecare
 • Rugăciune (rugăciunile dinainte de Spovedanie)
 • Smerenie (venim cu gândul că suntem singurii vinovați de păcatele noastre și să nu aruncăm vina pe altcineva)
 • Sinceritate
 • Bilețelul de spovedanie (fâcându-ne propriul examen de conștiință, ne notăm, pe scurt păcatele pe care voim a le mărturisi întrucât în timpul Spovedaniei există ispita uitării și a împrăștierii)

Spovedania copiilor și a tinerilor

 • Este deosebit de important ca tânărul creștin să fie deprins cu toate rânduielile bisericești încă din copilărie, când învățătura creștină intră în inimă
 • Atunci când copii percep clar ceea ce înseamnă păcat, este bine să fie aduși la duhovnic, care îi va asculta și le va da primele îndrumări

De reținut:

 • Spovediți-vă o dată pe lună sau cel puțin în cele patru posturi de peste an, nu doar în POSTUL MARE!
 • Păstrați același duhovnic și cinstiți-l ca pe un părinte al sufletului dvs. Nu vă mâniați că nu face ceea ce voiți dvs. Schimbați-l doar din motive foarte obiective
 • Rețineți: ”Un duhovnic nu poate dezlega pe cel legat de alt duhovnic, atâta vreme cât trăiește acela” (Canonul 32 Apostolic)
 • Luați dezlegare de la duhovnicul de dinainte pentru a vă spovedi la altul
 • Faceți-vă un serios examen de conștiință înainte de a merge la spovedanie ( și cu ajutorul unui Îndreptar de Spovedanie)
 • Mărturisiți-vă nu numai păcatele făcute, ci și pe cele din gând și din inimă
 • Nu ascundeți niciun păcat
 • Nu dați vina pe alții pentru păcatele dvs.
 • Fiți conciși în mărturisire
 • Vorbiți doar despre păcatele dvs.
 • Să nu căutați să faceți o impresie bună duhovnicului
 • Nu spovediți păcatele deja mărturisite și dezlegate care nu au mai fost repetate
 • Fiți atenți la cuvântul duhovnicului și urmați-l, dacă doriți să vă vindecați sufletele
 • Împăcați-vă cu cei care v-au greșit
 • Ocoliți prilejul de păcătuire
 • Părăsiți păcatul
 • Regretați păcatele făcute
 • Împărtășiți-vă doar cu binecuvântarea duhovnicului
 • Îndepliniți canonul rânduit de duhovnic
 • Nu vă supărați dacă duhovnicul vă va reține de la împărtășanie pentru o anumită perioadă

Rugăciune pentru părintele duhovnic

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, care pe desfrânata şi pe tâlharul i-ai primit, primeşte şi rugăciunea mea pentru robul tău, duhovnicul meu (numele) ales de Tine să poarte povara păcatelor mele în faţa Ta, aşa cum Tu porţi povara lumii întregi în faţa Tatălui Ceresc. Iartă-i toate greşelile lui pentru dragostea şi jertfa stăruitoare ca să pun început bun de pocainţă eu, oaia rătăcită. Cercetează-l degrabă şi vezi nevoile lui. Vindecă-l de toată boala şi întinăciunea trupească şi sufletească şi de slăbiciunea firii celei căzute. Izbăveşte-l de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, de tot răul şi ispitele ce i-au venit pentru păcatele mele. Sporeşte-i înţelepciunea, îndelunga răbdare, liniştea, pacea şi mulţumirea sufletească. Înmulţeşte-i puterea, sporeşte-i blândeţea şi purtarea de grijă şi împlineşte toate cele de folos lui. Dă-i minte luminată şi pricepere sfântă care se pogoară de la Tine, Împăratul Luminii. Bine-sporeşte în el Doamne şi dăruieşte-l sănătos, îndelungat în zile, drept învăţând cuvăntul adevărului Tău. Amin.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, deschide stavila cerului şi plouă peste duhovnicul meu (numele) belşug de har şi bogată milă. Pogoară-te asupra lui, odihneşte în el pururea şi revarsă peste el mulţimea îndurărilor Tale. Amin. Maica Domnului, acoperă cu Atotputernicul tău Acoperământ pe robul tău, duhovnicul meu (numele) şi roagă-te Bunului Dumnezeu să-l miluiască pentru rugăciunile tale. Izbăveşte-l de toată ispita trupească şi sufletească, curăţă-l, tămăduieşte-l, întăreşte-l şi sănătate deplină dăruieşte-i. Amin.

Cuvioase Părinte Siluane, roagă-te Domnului să miluiască şi să mântuiască pe duhovnicul meu (numele), pentru rugăciunile tale.

Cuvioase Arsenie cel Mare, roagă-te Bunului Dumnezeu să miluiască şi să mântuiască pe duhovnicul meu (numele), pentru rugăciunile tale. Cele nouă Puteri Cereşti, Sfinţilor Români – mucenici şi muceniţe, cuvioşi şi cuvioase – Preacuvioşilor Părinţi ai noştri şi sfinţii a căror pomenire se face astăzi, împreună cu toţi sfinţii, rugaţi-vă lui Dumnezeu să miluiască şi să mântuiască pe (numele) pentru rugăciunile voastre. Amin.